Stichting Energy4Finn

Stichting Energy4Finn zamelt zoveel mogelijk geld in voor een medicijn tegen energiestofwisselingsziekten in de hoop daarmee de ziekte te stoppen c.q. te stabiliseren en de kwaliteit van leven te verbeteren voor alle kinderen met deze ziekte en hun gezinnen.

Zonder medicijn is er voor deze kinderen geen toekomst…en dit is onacceptabel!